Kuukausi: huhtikuu 2015

Suunta on uudenlainen apu arkeen

On mielettömän innostavaa olla tekemässä jotain ihan erilaista. Keliakialiitto on julkaissut uuden henkiseen hyvinvointiin keskittyvän verkkopalvelun ja työkirjan, jotka lienevät suomalaisella potilasjärjestökentällä lähes ainutlaatuisia. Jos muissa potilasjärjestöissä henkisen hyvinvoinnin teema on samalla tavalla esillä, vinkatkaa ihmeessä!

Gluteenittoman hyvinvoinnin verkkopalvelu Suunta pyrkii laajentamaan keliaakikon tukivalikoimaa. Tarkan gluteenittoman ruokavalion tukeminen on toiminnassamme keskeistä, mutta sen rinnalle on noussut tärkeäksi myös keliaakikon henkisen hyvinvoinnin tukeminen. ”Vain voimalla henkisesti hyvin jaksan pitää huolta keliakian ruokavaliohoidosta”, eräs keliakiayhdistysten vapaaehtoisista kuvasi minulle henkisen hyvinvoinnin merkitystä.

Arjessaan keliaakikko törmää jatkuvasti tilanteisiin, joissa hänen ruokavaliotaan ja sen tarkkuutta ei ymmärretä tai sitä vähätellään. Näissä tilanteissa herää myös usein tunteita. Miltä tuntuu olla erilainen? Miltä tuntuu, kun minun tarpeitani ei huomioida? Miltä tuntuu jäädä ilman tai tuntea olevansa rasite muille? Suunta pureutuu esimerkiksi näihin teemoihin.

Suunta_1
Suunnassa on psykologin kirjoittamia tekstejä ja pohdintatehtäviä, joista voi saada uusia näkökulmia oman elämän tilanteisiin. Asiantuntijoiden lisäksi Suunnassa ovat äänessä keliaakikot itse. Uskomme vahvasti vertaistuen merkitykseen keliaakikon hyvinvoinnille, joten Suunnassa toisten keliaakikoiden tarinoihin voi tutustua teksteinä, videoina ja sarjakuvina. Suunnan blogeissa kaikki pääsevät keskustelemaan gluteenittoman elämän kirvoittamista kokemuksista.

Jo ennen Suunnan julkaisua keräsimme kommentteja uudesta palvelusta testikäyttäjiltä. Osa kehui palvelua runsassanaisesti. Suunta auttoi huomaamaan, että muilla on samanlaisia pulmia. Suunta antoi paljon ajattelemisen aihetta. Suunnan ansiosta osaa ottaa paremmin vastaan ihmisten ihmettelyn.

Osa palautteen antajista taas hämmästeli, miksi ihmeessä tällainen palvelu on laitettu pystyyn. Eihän keliakian kanssa eläminen nyt niin hankalaa ole.

Kommentit heijastelevat jo aiemmin tekemäämme huomiota: Keliakia koetaan hyvin yksilöllisesti. Toiselle keliakiadiagnoosi on pieni käytännön asia elämässä, jauhopussien laittamista uuteen järjestykseen. Toiselle diagnoosi on isosti elämää mullistava muutos, joka voi pahimmillaan johtaa sosiaalisen elämän riennoista vetäytymiseen.

Suunta_2
Osalle ihmisistä elämä keliakian kanssa on välillä haastavaa. Jos edes osa heistä saa uutta näkökulmaa Suunnasta, katson Suunnan kehittämisen olleen ehdottomasti vaivan arvoista.

”Jos kaikista sairauksista olisi tällainen palvelu, ei olisi mitään hätää”, eräs Suuntaa testannut keliaakikko kommentoi. Samansuuntaisia kommentteja olen saanut myös muualta potilasjärjestökentältä. Monen sairauden hoitoon liittyy ruokavaliorajoituksia, ja silloin kokemukset sosiaalisissa tilanteissa voivat olla hyvin samanlaisia. Muistavatko ystävät minun tarpeeni? Kuinka kehtaan ottaa esille ruokavalioni vaatimukset? Mitä jos toinen suhtautuu minuun vähätellen tai luulee minun vain nipottavan? Keliaakikon lisäksi moni muu voi saada Suunnasta uusia näkökulmia oman hyvinvointinsa tueksi.

Me koemme, että keliakian henkisen ja sosiaalisen hyvinvointiulottuvuuden tiedostaminen voi auttaa keliakiaan sopeutumisessa. Vaikka Suunta ei korvaa toisen ihmisen kohtaamista, se on helposti saavutettavissa oleva tuki ja apu. Nyt Suunta on auki. On teidän vuoronne testata, saatteko te Suunnasta uutta näkökulmaa.

Eeva Laine
Kirjoittaja on Keliakialiiton nelivuotisen Hehkuva – henkinen hyvinvointi keliaakikon voimavarana -projektin projektipäällikkö

Suunta – gluteenittoman hyvinvoinnin verkkopalvelu on Keliakialiiton tuottama palvelu, joka on kaikkien käytettävissä osoitteessa www.gluteenitonsuunta.fi. Suunnasta on tehty myös paperinen työkirja, jotta Suunnan teemojen pariin pääsevät myös ihmiset, joille verkkopalveluiden käyttäminen ei ole luontevaa. Suunta – gluteenittoman hyvinvoinnin työkirja on Keliakialiitosta tilattava maksullinen materiaali.

Mainokset