Kuukausi: tammikuu 2014

Tukihoito gluteenittomaan dieettiin?

Professori, ylilääkäri Markku Mäki Tampereen yliopistosta ja Tampereen yliopistollisesta sairaalasta kirjoittaa kahdesta Suomessa käynnissä olevasta tutkimuksesta, joiden tarkoituksena on löytää helpotusta keliakian ruokavaliohoitoon.

Suomessa testataan parhaillaan kahta gluteenittoman ruokavalion tukihoidoksi tarkoitettua hoitomuotoa; gluteenia pilkkovia entsyymeitä ja gluteenisiepparia. Molemmat hoitotutkimukset on kirjattu kansainväliseen uusien tutkimusten avoimeen tietokantaan (ClinicalTrials.gov).

Suomessa tutkimukset toteuttaa Tampereen yliopiston ja Tampereen yliopistollisen sairaalan omistama Finn Medi Oy yhteistyössä Tampereen yliopiston ja muiden suomalisten keliakiatutkijoiden kanssa.

Miksi tarvitaan tukihoitoa?

Maailmanlaajuisesti on todettu, myös Suomessa, että gluteenittoman dieetin tukihoitoja tarvitaan. Dieetistä huolimatta potilailla esiintyy oireita ja usein potilaiden limakalvolla on nähtävissä tulehdusta, ajoittain myös rakenteellista gluteenin aiheuttamaa limakalvon atrofiaa. Hoidon aikanakin esiintyy terveydellisiä ongelmia. Tämän ajatellaan johtuvan ns. piilogluteenista, jota on vaikea välttää.

Molemmat nyt tutkimuksen alla olevat uudet hoidot ovat tarkoitettu gluteenittoman dieetin tukihoidoksi. Tutkimustulokset osoittavat aikanaan, voimmeko asiantuntijoina suositella kyseisiä hoitoja keliakiaan. Suomi on mukana tässä uudessa kehityksessä. Tämänpäivän tutkimus on huomispäivän hoitoa!

ALV003, gluteenia pilkkova entsyymivalmiste

Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa tehtiin mittava kliininen tutkimus, jossa ALV003:n todettiin antavan suojaa gluteenin aiheuttamalle ohutsuolen limakalvovauriolle. Kyseinen Suomessa tehty tutkimus mahdollisti entyymivalmisteen jatkokehityksen.

Suuri lääkeyritys Abbvie tukee entsyymin ALV003 lääkekehitysyritystä Alvine Pharmaceuticalsia 70 miljoonalla dollarilla. Tarkoituksena on edelleen selvittää, onko ALV003-tuote tehokas ja turvallinen. Meneilllään on suuri maailmanlaajuinen monikeskustutkimus, jossa myös Suomi ja Finn Medi ovat mukana.

Tässä tutkimuksessa ei tehdä gluteenialtistusta, vaan haetaan hoidossa olevia keliaakikoita, joilla gluteenittomasta dieetistä huolimatta esiintyy mahasuolikanavan oireita. Jos nämä oireet ja mahdollinen limakalvovaurio ovat piilogluteenin aiheuttamia, ALV003 hoidosta odotetaan saatavan vastauksia tulevaisuutta varten.

BL-7010, gluteenisieppari

BL-7010 on nieltävä, imeytymätön polymeeri, joka sitoo ravinnon haitallisen gluteenin vieden sen ulosteisiin. Nyt Suomessa ja Tampereella on testattavana tämä keliakian hoitoon kehitetty nieltävä imeytymätön polymeerivalmiste.

BioLineRx-lääkekehitysyhtiö sai aiemmin syksyllä Valviralta luvan tutkimukseen, jossa BL-7010-nimisen tuotteen turvallisuutta testataan ihmisillä. Tähän alkuvaiheen tukimukseen voivat hyvässä hoidossa olevat keliakiaa sairastavat henkilöt osallistua. Tutkimuksessa ei tehdä mahasuolikanavan tähystyksiä eikä gluteenialtistuksia. Jatkossa selvitetään, jos alkuvaiheen tutkimukset niin sallivat, gluteenisiepparin tehoa keliakian hoitoon.

Kiitän Keliakialiiton jäsenyhdistysten jäseniä halukkuudesta olla mukana luomassa tulevaisuutta.

Markku Mäki, Professori ja ylilääkäri, Tampereen yliopisto, Tampereen yliopistollinen sairaala

Mainokset